Köpvillkor

Priser
Alla priser är angivna i svenska kronor. Du som kund kan själv välja om priserna skall presenteras med eller utan moms.
Priserna kan även ändras av omständigheter som P.C Data inte råder över, t.ex. valutaförändringar, fel information från leverantörer eller ändrad moms.
Priser för produkter på pcdata.se gäller vid kontant- eller kort-betalning och är de som framgår av produktkatalogen/prislistan.
Pris som angivits på lagervara vid beställningstillfället gäller.
Om en vara ej finns i lager, gäller dock det pris som bekräftats av P.C Data efter manuell koll.
Det är inte möjligt att beställa en vara till annat pris än dagspris enligt vad som ovan angivits.
P.C Data förbehåller sig rätten att ändra samtliga priser på sin webbplats, utan föregående avisering.
Prisuppgifter i vår webbshop och i övrigt på webbplatsen, gäller med reservation för såväl tekniska som typografiska felaktigheter, samt för slutförsäljning.
Lagerförda produkter levereras till bekräftat pris, dock ej då P.C Data har fått fel pris från leverantör, och förändras priset för en lagerförd produkt mellan order och leverans,
gäller priset som lämnats i P.C Datas orderbekräftelse efter manuellt granskande av order (automatisk orderbekräftelse kan ändras, då vi uppdaterar lagret 1gång per dyng kan lagerdiff uppstå),
dock levereras inget innan kund har godkänt förändringen.

Garanti
Vid köp av produkt gäller garantin från den dagen som anges på kvittot. Garantiperioden varierar på respektive produkt. Kunden är ansvarig att förvara kvittot under garantiperioden.
P.C Data förbehåller sig rätten att ej mottaga produkter som inte kan undestryrkas med en kvittens från ett köptillfälle.

Information Återköp / byte
Privatperson förbehåller sig rätten att lämna tillbaka en vara inom dagar från köptillfället.
Varan måste vara i samma skick som den var i samband med köpet. En bruten förpackning minskar produktens varuvärde med 20-30% som dras av i samband med återköp.
För företag debiteras en avgift vid retur 20-30%, eller enfast avgift av 250:- detta bestämms av P.C Data när varan anlänt vårt lager.
En inplastad produkt måste därmed vara i samma skick vid återlämnande för att kunden skall kunna nyttja sitt öppet köp.
Vid internetbeställning tillämpas 14 dagars ångerrätt mot privatperson enligt gällande lag.
Varan skall vara i orginalskick. Ej bruten eller uppackad.


Ej uthämtad vara
Om en beställning gjorts och varan ej är uthämtad förbehåller sig P.C Data rätten att sälja denna vara som ordinarie produkt i butiken efter 7 dagar att varan inkommit till butiken.
Om en produkt avviker sig från P.C Datas ordinarie sortiment, förbehåller sig P.C Data rätten att ta ut en avgift för frakt och returfrakt på 20% av priser samt aktuell fraktkostnad.

Datafölust
Vi kan ej hållas ansvariga för förlust av lagrad information eller programvara.
Vi uppmanar därför köpare att alltid ta erforderlig backup på all data innan installation av ny hårdvara, programvara eller annan utrustning, samt alltid tillse att vital information på hårddisk eller annat lagringsmedium vilket skickas till oss för någon form av åtgärd, sparas på lämpligt medium.

Information
Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.

vist
Vid eventuell tvist har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Order
Order sker via vår webbutik www.webbshop.pcdata.se Beställare under 18 år skall ha målsmans tillstånd och detta före köp genomförs.
Beställningar som utan medgivande görs i annan persons namn och som medför ekonomisk eller annan skada för P.C Data polisanmäls.
Order är inte bekräftad förrän P.C Data manuellt har granskat order och tagit betalt eller konfirmerat ordern
(den automatiska bekräftelse som skickas ut är en preliminär och skall inte ses som en orderbekräftelse förän P.C Datas personal manuellet har granskat orden och bekräftat ordern).

Lagersaldo
Lagersaldot uppdateras en gång om dagen. Det aktuella saldot kan då skilja sig från de som syns på webben och de vi faktiskt har i lager.
Vi kommer därför manuellt att gransk alla orders och bekräfta att det finns i lager och varorna kan levereras.

Försäljningsvillkor
Dessa försäljningsvillkor ersätter tidigare publicerade villkor.